De zolderkamer van Sherlock Holmes

Een van de metaforen die Sherlock Holmes gebruikt om uit te leggen hoe je geest werkt is de Brain Attic. Je geest lijkt op een zolderkamer die beperkt is qua ruimtegebruik. Om optimaal van deze ruimte gebruik te maken zul je keuzes moeten maken wat je er in op slaat en hoe je het organiseert zodat je het op een later moment gemakkelijk terug kunt vinden.

Schrijver Maria Konnikova legt in Unclutter your Brain Attic Like Sherlock Holmes het verband tussen deze metafoor van de Brain Attic en de manier hoe een wetenschapper te werk gaat. Ik tekende deze stappen, je ziet het hiernaast.

Of zoals hieronder:

  • Wat verzamel je en hoe verzamel je (zodat je later dwarsverbanden kunt ontdekken)?
  • Wat is je vraag en hoe ga je de vraag beantwoorden?
  • Doe een stap terug en laat je verbeelding de ruimte om je vraag op te lossen.
  • Kom terug op je aanvankelijke vraag. Is deze opgelost of zul je iets moeten bijstellen?

De derde stap is die van het leggen van dwarsverbanden en daarover zegt Konnikova:

And then he does this thing that every great scientist does and I think mediocre scientists probably do not, which is take a step back and learn to look at the data, recombine it, look at different possibilities, be imaginative with that data to see, is there anything that I didn’t think of beforehand? Is my mind still open?