Een foto als bron van inzicht en herinneringen

Ik vond deze oefening gisteren op het prikbord boven m’n bureau, het was me een lange tijd niet opgevallen, maar nu was het alsof het mij koos. Het is een schrijfoefening, maar je kunt er ook een tekenopdracht van maken en de vragen ernaast leggen. Terugkijken aan de hand van je herinnering kan je veel vertellen over jezelf en de “lens” waardoor jij de wereld bekijkt. Doe het bijvoorbeeld voor een week (elke ochtend 5 minuten).

  • Take a family picture, any picture, and study it.
  • What do you see in it that is indisputably similar to your life today, to the person you’ve become?
  • What is vaguely similar?
  • What bears no resemblance or suggests nothing memorable?
  • What ended up the opposite of what you see?
  • Why these four different outcomes? Explain this to yourself. In doing so, note the people and events that spring to mind. What faces – relatives, friends, teachers, neighbors, nemese, strangers, pets – appear unbidden? When was the last time you thought of these people? That’s memory, and it’s buried in everything you’ve saved, patiently waiting for you to dislodge it and, hopefully, use it.

Uit: The Creative Habit (Twyla Tharp) “Mining for memory in a photograph”