In het moment zijn …

In het moment zijn … het wordt zo gemakkelijk gezegd. Probeer het eens om je aandacht te richten op het hier en nu. Je gedachten zullen zich ergens bevinden tussen toekomst (“dan en dan …”) en verleden (“toen en toen …”).

Denken aan de toekomst haalt je uit het moment. Denken aan het verleden precies zo. Je zou denken dat het heden zich ergens bevindt tussen toekomst en verleden.

De Chinese wijsgeer Lao Tzu zei het als volgt:

If you are depressed you are living in the past. If you are anxious you are living in the future. If you are at peace you are living in the present.

Hij zegt niet dat je in het moment moet zijn, maar dat als je jezelf gewaarwordt van een bepaalde gemoedstoestand (“at peace”) je in het moment leeft.

Het gaat om een gemoedstoestand die jou in het hier en nu brengt.

Van muziek wordt wel eens beweerd dat het een kind intelligenter maakt, zoals bijv. het zogenaamde Mozart-effect. Een kind zou door Mozart een stukje intelligenter worden. Maar het is niet de muziek die tot intelligentie leidt, het is de muziek die een bepaalde gemoedstoestand teweeg kan brengen. Die gemoedstoestand kan je ontvankelijker maken. En dat zou je creatieve intelligentie kunnen noemen.

Volgens mij werken routines en rituelen ook op die manier. Ze kunnen je helpen je voor te bereiden op die gemoedstoestand waar jij je het liefst in bevindt.