De wereld van short cuts en quick wins

De wereld van het internet staat vol met short cuts en quick wins: “doe dit en je wordt gelukkiger”, “doe dat en je zult tijd besparen om nog leukere dingen te doen”.

Oftewel:

Doe iets kleins en ontvang iets groots.

Alles wat op een short cut lijkt – schreef auteur Seth Godin eens – is meestal een omweg, een omleiding of vaak ook een afleiding van waar het echt om gaat. Noem het uitstelgedrag.

De creatieve route loopt vaak niet via short cuts en quick wins maar via een directe weg die niet kort is, maar nog altijd korter dan een hele reeks short cuts. De schilder Vincent van Gogh beschreef het in één van zijn brieven:

For the great doesn’t happen through impulse alone, and is a succession of little things that are brought together.

Ik zou het zo kunnen vertalen:

Herhaal iets kleins zodat het de kans krijgt uit te groeien tot iets groots.

Herhaling is gebaat bij routine, rituele handelingen en een flinke dosis geduld. Creativiteit gaat erom je eigen potentie aan het licht te brengen. Van Gogh voegt er aan toe wat er voor nodig is om die weg vol te houden:

What is drawing? How does one get there? It’s working one’s way through an invisible iron wall that seems to stand between what one feels and what one can do. How can one get through that wall? — since hammering on it doesn’t help at all. In my view, one must undermine the wall and grind through it slowly and patiently. And behold, how can one remain dedicated to such a task without allowing oneself to be lured from it or distracted, unless one reflects and organizes one’s life according to principles? And it’s the same with other things as it is with artistic matters. And the great isn’t something accidental; it must be willed.