Mijn missie: Aandacht, creativiteit, bewustwording

Ik zie dat we in een tijd leven waarin we steeds meer gefragmenteerd leven en er continu een beroep wordt gedaan op onze aandacht. Daardoor laten we ons steeds vaker leiden door de waan van de dag. Ik geloof dat de uitdaging van deze tijd is dat we de relatie met onszelf, ons leven en werk herstellen en koesteren waarbij aandacht, bewustwording en creativiteit een centrale rol blijft houden.

Het verschil tussen reactief en creatief draait om de letter 'c'

De meeste van ons leven in een reactieve staat. We reageren op de prikkels, zowel van buiten als van binnen in ons. We leven op de automatische piloot: we leven voor het grootste deel volgens (oude) patronen, verhalen en gewoonten. Dat heeft mooie kanten, maar de keerzijde van de medaille is dat het ten koste gaat van onze creatieve bijdrage en we geen betekenis en vervulling ervaren.

De letter 'c' voorop zetten betekent: je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen geluk, je eigen denken en je eigen creatieve proces. Je leert naar binnen te kijken, je leert jezelf kennen. Je leert patronen en verhalen te herkennen die je niet meer dienen. Vanuit zelfkennis ben je creatief.

Als we ieder voor zich de keuze maken de letter 'c' voorop te stellen en te leven vanuit inspiratie, dan vinden we niet alleen meer geluk en voldoening, maar zijn we ook dienstbaar aan anderen.

Je kunt geen grote dingen doen als je steeds afgeleid bent door de kleine dingen van het leven

De wereld wordt steeds gefragmenteerder, we denken maar al te vaak in hokjes, specialismes, individuele belangen, technologische oplossingen en zijn gemakkelijk afgeleid van deze kleine dingen van het leven. Het hamsterwiel van de huidige tijd draait steeds sneller waardoor het steeds lastiger wordt eruit te ontsnappen.

De reset begint bij afstand nemen: denken vanuit de basis, vanuit eenvoud en vanuit het grotere geheel. Denk groot, doe klein. 

Als we de juiste structuren in ons werk en leven brengen leren we beter om te gaan met de verslaving van de kleine dingen van het leven.